A l’escola, tot està per fer i tot és possible!

Els infants són molt creatius i molt actius. Contínuament tenen idees, volen fer coses, experimentar, provar, descobrir… Però a les escoles molt sovint no els escoltem. Estem tan preocupats pels continguts que hem de transmetre, per les fitxes i llibres que hem d’acabar, per les avaluacions que estan a punt d’arribar…. que oblidem el que realment és important, ELS INFANTS!

Tot plegat és una incoherència gegant! Estem parlant d’educar els infants però sense tenir en compte els infants. És evident que si ho fem d’aquesta manera no ens funcionarà, cada vegada estem més allunyats dels alumnes i ells, alhora, estan més allunyats de nosaltres i de l’escola.

Cal que parem i reflexionem sobre què estem ensenyant, com estem ensenyant i perquè ho estem ensenyant. Si en el que fem al dia a dia a l’escola no ens podem respondre a aquestes preguntes és que cal que hi pensem. No de manera negativa per desanimar-nos i sentir-nos mals mestres. Sinó amb ganes de millorar, de gaudir ensenyant i de veure il·lusió en els ulls dels nostres infants.

Espero que aquest article t’ajudi a reflexionar i t’animi a innovar en la teva tasca docent. Tots ho podem fer, si en tens ganes ho aconseguiràs!

 

El que NO hem de fer a l’escola

Lamentablement a les escoles fem coses que, sense adonar-nos-en, ens allunyen dels infants. En aquest apartat he fet un petit llistat d’aspectes que considero que hem d’evitar fer a les escoles.

 • Avorrir
 • Censurar
 • Limitar
 • Descontextualitzar
 • Negar
 • Imposar
 • Oblidar els infants
 • Obligar
 • Renyar
 • Impossibilitar
 • Enfadar
 • Igualar
 • Estandaritzar
 • Censurar
 • Desil·lusionar

 

El que SÍ hem de fer a l’escola

Per altra banda hi ha un seguit d’actuacions, d’actituds, de dinàmiques… que propicien la participació activa dels infants tan necessària per l’adquisició d’aprenentatges.

 • Potenciar
 • Recolzar
 • Innovar
 • Escoltar
 • Ajudar
 • Guiar
 • Donar llibertat
 • Impulsar
 • Orientar
 • Acompanyar
 • Estimular
 • Oferir
 • Propiciar
 • Donar autonomia
 • Motivar
 • Emocionar
 • Incentivar
 • Felicitar
 • Afavorir
 • Millorar
 • Deixar fer
 • Gaudir
 • Dialogar
 • Plantejar reptes

 

Com podem innovar a la nostra escola?

L’escola ha de canviar molt i, en aquests moments, tots ho sabem. Però el canvi no vindrà de cop i acompanyat d’un manual de com fer-ho. El canvi l’hem de fer possible nosaltres, cada un dels mestres que estem a l’escola.

El primer que hem de fer és dialogar molt, parlar amb els companys de l’escola, els cicle i claustre, les famílies, els alumnes… Tots els implicats en el món educatiu hi tenim molt a dir. Saber què opinen de l’educació, quina és la seva idea d’educar, quines propostes tenen… és molt important per veure tots els punts de vista i les divergències d’opinions.

Un altre aspecte important és veure models de bones pràctiques per descobrir propostes educatives que es poden dur a terme. Aquestes propostes es poden realitzar a diferents nivells, d’aula, de cicle, de claustre, d’escola… En el web del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa) podràs trobar informació sobre innovació i recerca, projectes transversals i activitats i recursos adreçats al professorat en la seva tasca innovadora.

Sovint veuràs que convius amb companys/es que no senten la mateixa necessitat que tu d’innovar, de canviar metodologies, de provar noves dinàmiques ni estratègies educatives. Aquest fet no l’hem de viure com un problema però tampoc ens ha de limitar. Hem de trobar un punt d’acord en el que tothom se senti lliure ja que la llibertat és necessària perquè hi hagi felicitat.

Per últim cal que provis amb els teus alumnes noves maneres d’educar. Tindràs dubtes, pors, incerteses, sí, però qui ha dit que són dolentes? No hem de pretendre saber-ho tot de tot per poder ensenyar als alumnes, això realment no és el més important. El que realment necessites és acompanyar els infants amb il·lusió en els seus descobriments, guiant-los, assessorant-los, escoltant-los i donant-los llibertat i autonomia perquè puguin construir el seu coneixement.

El coneixement no vindrà donat exclusivament per tu, sinó que el construireu conjuntament dialogant, cercant informació, treballant en equips de manera autònoma, fent experiments, investigant, fent projectes… Tot aquest seguit d’actuacions que duràs a terme conjuntament amb els infants veuràs que estarà plena de sentit, amb coherència, amb uns objectius clars i una significativitat. Descobriràs el que realment vol dir educar i de quina manera els infants s’impliquen i es motiven quan troben sentit al que estan fent.

 

Conclusió

L’escola sembla que sigui com una roda que algú ha impulsat. Gira amb inèrcia, sempre en una mateixa línia i sense tenir gens en compte el que es troba pel camí. Gira sense parar, sense aturar-se, sense plantejar-se res…. només roda i avança en una direcció. Quan se li acaba la força cau, sense sentit, buida, esgotada…

Hem de trencar aquesta inèrcia, nosaltres podem acompanyar la roda perquè s’adapti al que es trobi pel camí, podem canviar la direcció, podem triar cap on volem anar, podem conduir la roda moltes mans juntes, podem donar-li sentit al seu rodar i traçar nous camins.

Estem en el moment ideal per canviar la manera d’ensenyar. Actualment ha quedat demostrat que el sistema tradicional no funciona. Educar ja no vol dir transmetre uns continguts a uns nens callats, quiets i asseguts perquè els memoritzin i els “vomitin” en un examen. Aquesta concepció de l’educació en el moment actual en el que vivim no és vàlida, està totalment obsoleta i fora de context. Però això no és un problema sinó una oportunitat enorme!

Tenim el gran privilegi de ser els impulsors del nou model educatiu, de ser precursors, de provar noves dinàmiques educatives, d’explorar el camp educatiu… Com va dir Miquel Martí i Pol, tot està per fer i tot és possible!

Aquest optimisme, aquestes ganes de fer, aquestes inquietuds que ens regiren per dins són el motor que necessita ensenyament. Són la força que farà arrencar l’escola que ha estat parada, oblidada, abandonada, descuidada, menystinguda en els darrers temps.

Només em queda dir que gaudeixis d’aquests moments i que des de la teva aula, la teva escola… fes sentir la teva veu!! Pots aportar-hi molt i sobretot, pots gaudir-ne molt!

 

Dus a terme algun projecte innovador a la teva aula o escola? Coneixes alguna bona pràctica? Comparteix-la als comentaris. Moltes gràcies 😉