25 Aspectes clau del treball per projectes

Els canvis socials del moment, les situacions familiars dels infants, la gran presència de les noves tecnologies, el ritme de vida que portem tots…. comporta que educar als nostres alumnes sigui un gran repte.

Sovint veiem a les nostres aules com els infants estan desmotivats, passius, despistats. Ens costa que s’impliquin en el que treballem, que vulguin aprendre, que s’esforcin, que es motivin…

En aquest article vull parlar-te del treball per projectes, una manera d’entendre l’educació que defenso molt i que considero que és el gran remei que necessiten les nostres escoles.

Aspectes clau del treball per projectes

Aquests són els aspectes esencials que defineixen el treball per projectes:

 1. Els infants reflexionen sobre què han après i com ho han après.
 2. Es potencia que els infants siguin autònoms.
 3. Es planteja reptes cognitius als infants.
 4. Els infants adquireixen habilitats per resoldre els reptes que se’ls plantegen.
 5. El/ la mestre/a guia i acompanya els infants en els seus aprenentatges.
 6. S’obre l’escola a les famílies i es treballa conjuntament.
 7. Els infants adquireixen habilitats per gestionar el seu propi procés d’aprenentatge.
 8. Es potencia que els infants pensin i que prenguin decisions.
 9. Es treballen les diferents àrees del currículum de manera interdisciplinar.
 10. Els mestres es coordinen i treballen en equip.
 11. Es potencia que els infants investiguin i extreguin conclusions.
 12. Es dóna protagonisme als infants.
 13. Els infants aprenen continguts potents perquè es puguin transferir a altres situacions.
 14. Es potencia que els infants interaccionin entre ells.
 15. El/ la mestre/a escolta als infants.
 16. Es potencia que els infants siguin reflexius i crítics.
 17. Els infants aprenen a comunicar els aprenentatges adquirits a altres persones.
 18. El/ la mestre/a delega en els infants.
 19. Es potencia que els infants aprenguin a parlar i a escoltar.
 20. S’utilitzen molt les noves tecnologies.
 21. Els infants aprenen a treballar en grup i adquireixen habilitats socials.
 22. Es fan canvis significatius en l’avaluació.
 23. Els infants tenen mobilitat dins el centre.
 24. Es presenten situacions motivadores pels infants.
 25. Es demana als infants que construeixin explicacions i models mentals.

Conclusió

Considero que el treball per projectes és una filosofia, una manera d’entendre com aprenen els infants, que va molt més en línia amb els canvis socials que estem vivint actualment. Les metodologies de memoritzar, copiar, recitar, obeir, callar …. impulsades fins ara en el sistema educatiu estant totalment obsoletes.

Els infants troben els projectes divertits i motivadors, ja que se’ls plantegen grans reptes que han de resoldre. Ells formen part de manera activa durant tot el procés i són protagonistes del seu procés d’aprenentatge.

Considero que cal fer un canvi important a les nostres aules per tal de potenciar que els nostres infants siguin competents i aprenguin a gestionar i regular el seu aprenentatge.

Aquest canvi conceptual costarà i serà un procés llarg, però és un procés necessari que l’escola ha de fer. No ens podem conformar a tenir alumnes desmotivats i avorrits a les aules, mestres desanimats i desorientats, famílies descontentes i crítiques.

Cal lluitar per aconseguir tenir escoles innovadores i recuperar el valor educatiu i la utilitat de l’escola. Cada un dels mestres, estiguem en l’àmbit que estiguem, hem d’anar afegint el nostre granet de sorra per afavorir que el nostre sistema educatiu cada vegada sigui millor.

Treballes per projectes amb els teus infants? Quins aspectes clau consideres que aporta treballar per projectes?

T’animo a dir-hi la teva. Afegeix el teu comentari. Moltes gràcies 😉

Et recomano llegir els articles:

Comparteix

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *