Projecte Interdisciplinar

Com pots elaborar un bon projecte interdisciplinari: cas pràctic

A l’escola, generalment, organitzem els continguts en àrees i distribuïm el treball d’aquestes àrees en un horari. Aquest fet provoca que treballem les matèries de manera aïllada i que fragmentem l’aprenentatge. Una manera d’eliminar les barreres entre les disciplines és el treball interdisciplinari. Aquest tipus de treball comporta un canvi metodològic i organitzatiu que trenca les barreres entre la teoria i la pràctica, i permet treballar una temàtica englobant les diferents disciplines.

En aquest article t’explico com pots fer un projecte interdisciplinari a partir d’un exemple de projecte sobre els drets dels infants. Espero que et sigui útil i et doni orientacions i recursos per realitzar algun projecte d’aquest tipus amb els teus alumnes.

 

Projecte interdisciplinari

 

Què és un projecte interdisciplinari?

Els trets més característics dels projectes interdisciplinaris són:

 • És un aprenentatge real i contextualitzat.
 • Es fa un treball competencial sobre un aspecte de la realitat.
 • S’apliquen coneixements de diverses àrees.
 • S’incentiven els processos d’investigació.
 • Es potencia el treball cooperatiu entre els infants i els docents.
 • Els infants aprenen a aprendre.
 • Es facilita la comunicació i el diàleg.
 • S’avalua l’adquisició dels continguts i l’assoliment de les competències.

 

Quins són els avantatges de treballar amb els projectes interdisciplinaris?

En un projecte interdisciplinari:

 • El treball és més significatiu, proper  i motivador.
 • Potencia que els infants siguin més autònoms i independents.
 • Els alumnes participen activament i són els protagonistes en la construcció del seu aprenentatge.
 • Promou el treball col·laboratiu dins i fora de l’aula.
 • Els infants aprenen en col·laboració amb els altres.
 • Fomenta la capacitat dels infants per resoldre problemes.
 • Possibilita integrar diferents models d’aprenentatge.
 • Afavoreix l’adquisició d’habilitats socials augmentant l’interès per les opinions dels altres.
 • Potencia que els infants aprenguin a aprendre.
 • Es posen en pràctica les teories de l’aprenentatge constructivista.
 • Millora la convivència a l’aula i facilita la integració.
 • Permet aplicar els coneixements de manera pràctica.
 • Afavoreix la cooperació per un bé comú.
 • Fomenta la participació dels alumnes.
 • Permet atendre fàcilment la diversitat d’alumnes.
 • Reforça l’autoconfiança i l’autoestima.
 • Potencia la utilització de les Tic.
 • Connecta l’escola amb la realitat.

 

Com podem iniciar el projecte?

Podem iniciar el projecte de moltes maneres diferents:

 • Plantejant una pregunta marc/paraigües.

  Aquesta pregunta ens servirà per contextualitzar tot el que volem treballar. Per exemple, en el projecte sobre els drets dels infants ens podríem preguntar:

 

ScreenHunter_748 Feb. 20 22.50

 

 • Visualitzant un vídeo.

  Podem visualitzar un vídeo que faci referència als drets dels infants. A Internet pots trobar gran quantitat de vídeos que et poden ser útils per introduir aquesta temàtica. Cal que tinguis en compte l’edat dels teus alumnes a l’hora de triar el vídeo i assegurar-te que s’adapta a les seves necessitats. A partir de la visualtizació del vídeo és important donar un espai per poder dialogar, conversar i intercanviar punts de vista amb el grup.

 

 

 • A partir d’una fotografia. 

  Com diu la dita  “Una imatge val més que mil paraules”. Podem buscar una fotografia que considerem que pot despertar sentiments en els infants i posteriorment propiciar un debat entre ells.

 

Drets dels infants

 

 • A partir de la lectura d’un conte.

  Els contes són una eina molt útil per treballar temes molt diversos. A partir de la seva lectura podem gaudir de converses molt interessants amb els infants.

 

Llibres sobre els drets dels infants

 

 • A partir d’una vinyeta.

A internet podem trobar gran varietat de vinyetes que ens poden ser útils per iniciar el projecte interdisciplinari. A partir d’aquesta imatge podem iniciar una reflexió i diàleg a l’aula que pot ser molt interessant.

dretsinfants1

 

Com podem dur a terme el projecte?

Partint de la temàtica dels drets dels infants podem elaborar un projecte interdisciplinari en el que englobem totes les àrees. A partir de la gran pregunta que ens plantegem podem concretar altres subpreguntes que ens poden portar a treballar en totes les assignatures. Preguntes com:

 

ScreenHunter_753 Feb. 21 18.29

 

 

Per resoldre aquestes preguntes caldrà realitzar activitats i tasques molt variades que ens portaran a treballar de manera conjunta les diferents àrees d’aprenentatge. Et proposo un seguit d’activitats que considero que poden ser útils per resoldre aquestes preguntes plantejades. Només són alguns exemples d’activitats que podríem realitzar:

 

– Les llengües (català, castellà i anglès):

En el projecte interdisciplinari podem treballar les llengües de manera conjunta.

 • Podem llegir articles que facin referència als drets dels infants, al premi Nobel de la pau, a la convenció dels drets dels infants…
 • Podem treballar notícies d’arreu del món en que es faci referència als drets dels infants.
 • Podem descriure una fotografia relacionada amb la temàtica.
 • Podem treballar els diferents articles de la convenció dels drets dels infants.

En aquestes activitats podem treballar la lectura, la comprensió lectora, l’expressió escrita, el vocabulari, l’ortografia…

 

ScreenHunter_747 Feb. 20 22.44

– Matemàtiques:

 • Podem treballar els percentatges (%), les fraccions, els nombres decimals ja que podem trobar moltes dades quan parlen d’exclusió, de fam, de pobresa…
 • Podem interpretar dades, fer estadístiques i gràfiques.
 • Se’ns plantejaran molts problemes matemàtics.

–  Medi Social/ Natural:

 • Podem fer referència a molts indrets del món i treballar molta geografia i mapes.
 • Podem treballar diferents cultures (analitzant aspectes bàsics com l’alimentació, la salut, l’educació, l’habitatge…).
 • Podem parlar dels fenòmens migratoris com el que estem vivint ara a Síria.
 • Podem fer referència a l’ONU i a la convenció dels drets dels infants, al premi Nobel de la pau,…
 • Podem fer referència al Comerç Just i al Consum Responsable.

ScreenHunter_755 Feb. 22 06.31

– Música:

 • Podem investigar diferents músiques que podem trobar al món.
 • Descobrir diferents instruments típics de diferents cultures.
 • Cantar cançons d’altres cultures i descobrir danses d’arreu del món.
 • Analitzar la importància o paper que les diferents cultures o societats atorguen a la música.

 

Podem descobrir, cantar i ballar cançons de diferents llocs i cultures del món.

Aquesta cançó es diu:”Si, si si. Banaha”.

 

Aquesta altra cançó també et pot ser útil. Es diu “Siyahamba”.

 

– Educació en valors:

 • Podem parlar del cas de la Malala Yousafzai, de l’explotació infantil, del maltractament, de les desigualtats…
 • Podem treballar el valor de l’amistat i la família.
 • Podem treballar gran varietat de valors (la solidaritat, la cooperació…) i de sentiments (solitud, tristesa, angoixa, por…)
 • Podem treballar el dret a l’educació. En aquest article “10 vídeos infal·libles per ensenyar a valorar l’escola” trobaràs molts vídeos útils per treballar les dificultats que es troben molts infants per anar a l’escola.

Captura de pantalla 2014-12-15 a la(s) 19.27.34

– Informàtica:

 • Podem aprofitar per fer molta recerca d’informació sobre les diferents temàtiques que es treballen.
 • Podem elaborar escrits molts diversos, crear presentacions (Power Point, Prezi) amb la informació recollida, elaborar murals…

ScreenHunter_754 Feb. 22 06.28

– Plàstica.

Podem realitzar gran varietat d’activitats:

 • Podem crear una maqueta per representar el món i els diferents indrets que descobrim.
 • Podem construïr rèpliques de diferents cases del món.
 • Podem crear plàsticament les diferents banderes dels indrets que volem treballar.
 • Podem crear un logo o cartell que faci referència als drets dels infants.

– Educació física.

Podem realitzar gran varietat de jocs:

 • Podem realitzar  jocs cooperatius.
 • Podem descobrir jocs d’arreu del món.
 • Podem fer jocs de mímica…

 

En aquest article “22 Recursos per treballar els drets dels infants” pots trobar molts recursos útils per treballar els drets dels infants: contes, vídeos, webs, materials…

 

Conclusió

El treball interdisciplinari comporta un canvi metodològic i organitzatiu en que es deixen de fragmentar els continguts en assignatures i es treballen els aprenentatges de manera globalitzada.  Partim de fenòmens, en aquest cas els drets dels infants, i els observem des de diferents àrees.

Amb el treball interdisciplinari deixem de treballar les matèries de manera aïllada i evitem la fragmentació dels aprenentatges. El treball és més significatiu perquè parteix d’un context real i proper pels infants. A més, potencia que els infants siguin més autònoms i independents, i afavoreix l’aprenentatge competencial. Però per sobre de tot, aconsegueix que els infants estiguin més motivats, potencia les habilitats socials i el treball cooperatiu.

Pel que fa al projecte, que he usat com a exemple, considero que a més de ser un projecte on es poden aprendre moltes coses, és un exercici d’empatia, de pensar en els altres, de prendre consciència de les situacions i les diferents realitats que hi ha arreu del món. Un projecte molt enriquidor.

Espero que aquest article t’animi a treballar amb aquesta metodologia d’aprenentatge i que puguis gaudir tan o més que els teus alumnes.

 

Has realitzat algun projecte interdisciplinari a la teva escola? Comparteix-lo  als comentaris si us plau. Gràcies llegir l’article 🙂

 

Comparteix