Com podem educar les emocions a l’escola?

Les emocions són importants i cal que les treballem a l’escola. L’educació emocional afecta el desenvolupament dels alumnes, ja que incentiva la seva motivació, predisposa a actituds més positives, millora les seves relacions i obté millors resultats acadèmics.

Per aconseguir que un nen creixi, en tota la dimensió de la paraula, no n’hi ha prou amb l’adquisició de coneixements. Generar un clima emocional positiu també influirà de forma decisiva en el seu desenvolupament. Si l’educació ha de ser un procés d’aprenentatge per a la vida, les emocions són molt importants i les hem de tenir en compte.

Com a mestre/a és important que ensenyis als teus alumnes a gestionar les pròpies emocions: controlar la ràbia, conèixer la por, acceptar els errors, tenir empatia, tenir una bona autoestima … La relació amb els altres és essencial  i cal que ajudem els nostres alumnes a forjar-se una intel·ligència emocional.

Hi ha una gran frase d’Aristòtil que m’agrada molt: “Educar la ment sense educar el cor, no és educació en absolut.

 

Et recomano que visualitzi el vídeo següent: En aquest programa de Redes, l’Elsa Pulzet parla amb el psicòleg i expert en educació emocional René Diekstra amb qui veurem en quina situació es troba actualment l’aprenentatge d’aquesta disciplina i quins avantatges concrets té en el desenvolupament de nens i joves.

 

Què són les emocions?

Una emoció és un procés que s’activa quan l’organisme detecta algun perill, amenaça i desequilibri amb la finalitat de posar en marxa recursos que es troben al seu abast per controlar la situació (Fernández – Abascal i Palermo, 1999)

Quines són les emocions bàsiques? Por, Sorpresa, Aversió, Ira, Alegria, Tristesa…

 

La intel·ligència emocional està molt relacionada amb les emocions. És la capacitat de reconèixer les nostres pròpies emocions, les emocions dels altres i saber-les gestionar. Aquesta intel·ligència emocional és una habilitat que es va aprenent al llarg de la vida des de que som petits.

 

Intel·ligència emocional a l’aula

Treballar la intel·ligència emocional a l’aula té molts beneficis, com per exemple:

 • Disminuir l’ansietat.
 • Control de l’estres.
 • Gestió dels conflictes.
 • Millora l’autoestima.
 • Més èxit acadèmic.
 • Augmenta la tolerància a la frustració.
 • Equilibri emocional.
 • Menys conflictivitat.
 • Millora les habilitats socials.
 • Més salut mental.
 • Millorar l’empatia.
 • Millor comportaments prosocial.

 

10 (1)

 

Per què tenen problemes emocionals els nostres alumnes?

De manera breu faré un llistat dels problemes emocionals que detectem actualment a les aules. Als infants:

 • Els costa identificar les pròpies emocions.
 • No saben expressar els propis sentiments.
 • Els costa tenir empatia i posar-se en el lloc dels altres.
 • No estan acostumats a parlar de les seves emocions.
 • No saben regular les seves emocions sinó que les reprimeixen.

 

Quan cal començar a educar les emocions?

La intel·ligència emocional s’aprèn al llarg del desenvolupament dels infants des de que neixen. És un procés que es va fent a poc a poc influenciats per l’entorn, des de casa i des de l’escola.

Cal treballar les emocions quan més aviat millor, per això cal que ho fem des de ben petits.

 

Com podem educar les emocions a l’aula?

A l’aula podem treballar els aspectes següents:

Identificar les pròpies emocions. Prendre consciència de les pròpies emocions, vol dir adonar-nos del que sentim i del que senten els altres: tristesa, felicitat, por, alegria, amor, ràbia, pena, gelosia…

 • Per ensenyar als infants a identificar les pròpies emocions és útil que es formulin la pregunta: Com em sento?

És important que identifiquem les emocions i les etiquetem, les anomenem pel seu nom: ira, alegria, tristesa…

Comprendre les emocions. Cal que l’infant entengui que aquelles emocions apareixen per un motiu o situació concreta. Tan les emocions pròpies com les emocions dels companys.

 • Per ensenyar als infants a comprendre les pròpies emocions és útil que es formulin la pregunta: Per què em sento així?
 • Per ensenyar als infants a comprendre les emocions dels altres és útil que es formulin la pregunta: Com crec que es sent l’altre? I treballar així l’empatia.

És important que treballem l’empatia per aprendre a comprendre els altres.

Expressar les emocions. Cal aprendre a expressar les nostres emocions ja que compartint-les ens sentirem millor i els altres ens podran ajudar.

 • Per ensenyar als infants a expressar les pròpies emocions és útil que es formulin la pregunta: M’agrada sentir-me així?

És important que aprenguem a expressar les emocions perquè els altres ens comprenguin. Cal que les expressem de manera adequada i correcte.

Controlar les emocions. Cal que els infants aprenguin habilitats per regular i controlar les seves emocions.

 • Per ensenyar als infants a controlar les pròpies emocions és útil que es formulin la pregunta: Què puc fer per controlar el que sento?

És important que controlem les nostres emocions ja que si no ho fem aquestes ens limitaran i ens faran actuar de manera incorrecte.

Gestionar les emocions.  A partir de les emocions que sentim hem de ser capaços de triar què fer i com actuar.

 • Per ensenyar als infants a gestionar les pròpies emocions és útil que es formulin la pregunta: Què puc fer per canviar i sentir-me millor?

És important que aprenguem a gestionar les emocions perquè això ens ajudarà a actuar de manera correcte i prendre les decisions encertades.

 

educar emocions

 

Com podem gestionar l’aula per fer un bon treball d’emocions?

A l’aula cal treballar molt l’empatia, que és la capacitat de reconèixer, comprendre i connectar les emocions dels altres ja que d’aquesta manera els infants prenen consciència tan de les seves emocions com de les emocions dels altres.

Qualsevol situació de la vida quotidiana, que es dona a l’escola, és bona per practicar i desenvolupar la consciència emocional.

És important dedicar temps al treball emocional, això vol dir que a vegades cal deixar el que s’està fent per aprofitar aquella situació per parlar amb els infants, per parlar del que ha passat i de com s’han sentit els implicats en aquella situació.

Cal que transmetem als infants que no hi ha emocions bones i emocions dolentes, sinó que totes les emocions són vàlides, no passa res si estem enfadats o trists,  el més important és saber gestionar aquestes emocions.

A través d’aquest diàleg amb els infants, a part de treballar l’empatia, també ajudem a desenvolupar la seva consciència emocional, que siguin conscients de com es senten.

També podem aprofitar el joc per treballar les emocions. Podem realitzar activitats com demanar-los que dibuixin com es senten, que pintin la cara amb l’emoció que senten, que representin teatralment o fent mímica diferents emocions…

Els contes són un gran recurs per parlar de les emocions i els sentiments.  A partir de la lectura d’un conte podem establir diàlegs molt enriquidors amb els infants interpretant com es senten els personatges, que els ha passat, com han actuat…

 

Recursos per treballar l’educació emocional

180 sessions per treballar les emocions, els valors i els sentiments amb els infants de 1r a 6è. Conté una progressió d’aprenentatge per desenvolupar la competència emocional al llarg de l’etapa de primària.

 

 

 • Et recomano la pel·lícula “Inside Out” de Pixar.

 

 • Et recomano que visualitzis els vídeos següents:

 

Documental- Educación Emocional. Interessant treball d’eduació emocional explicat per una mestra del Col·legi Sagrada Família de Gavà (Baix Llobregat). Aquest és el documental sobre educació emocional realitzat en el col·legi Sagrada Família de Gavà. La producció i realització del reportatge ha estat realitzada per l’equip integrat per Andrea Czajkowski , Artur Creu , Gerard Rodríguez , Laura Niubó i Joana Garcia, de l’ESCAC.

 

Pautas para educar las emociones desde la infancia. Maria Àngels Mairena, doctora i psicòloga clínica de l’Hospital Sant Joan de Déu i experta en emocions, ens detalla en el següent vídeo alguns dels principals consells i recursos pràctics per educar les emocions dels petits.

 

“Només Respira “; l’original curtmetratge que ajuda als nens a gestionar les emocions. Julie Bayer Salzman i Josh Salzman parlen amb diferents noies i nois sobre les seves emocions i com es senten.

 

 • Et recomano els documents següents:

Com educar les emocions. La intel·ligència emocional en la infància i l’adolescència. Un informe molt útil elaborat per l’Observatori FAROS Sant Joan de Déu (www.faroshsjd.net) és la plataforma de promoció de la salut i el benestar infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) de Barcelona.

Dossier el bosc encantat. Dossier elaborat per l’associació espanyola contra el càncer. Un pdf en el que trobaràs molta informació de les emocions i un bon recull d’activitats per treballar amb els teus alumnes.

 

Conclusió

A l’escola ens preocupem fonamentalment de la part cognitiva, l’adquisició de coneixements. Però cal que ens preocupem també de l’aprenentatge social i emocional. No podem educar sense tenir en compte el cor. Cal que els mestres acompanyem i ajudem els infants en el seu desenvolupament emocional.

És important que els infants siguin consciència de les pròpies emocions i siguin capaços de regular-les. Descobrir, identificar, diferenciar i gestionar les emocions és una forma d’educar els nostres alumnes, perquè es descobreixin a ells mateixos i perquè acabin convertint-se en adults autoconscients, amb una bona base emocional per afrontar-se als reptes de la vida.

Un infant que coneix i sap gestionar les seves emocions no només tindrà bons resultats acadèmics, sinó que també estarà més preparat pel món laboral. Construir una bona educació emocional és futur!!

Les persones amb més intel·ligència emocional són més felices, tenen més benestar, menys ansietat i més recursos per enfrontar-se a les dificultats que es trobaran a la vida.

A què esperem per educar els infants pel seu desenvolupament integral?

 

Treballes les emocions amb els teus infants? Com ho fas? Comparteix-ho fent un comentari. Moltes gràcies 😉

 

Comparteix