Diàleg

Com potenciar el diàleg a l’aula?

Saber dialogar és una capacitat bàsica de tot ésser humà. Però com tota capacitat necessita d’un aprenentatge per poder-se dur a terme. Cal que exercitem els nostres alumnes des de molt petits en l’escolta atenta, l’ús de les paraules adequades, la sinceritat, la comunicació espontània, el respecte… i valorar com es veuen a ells mateixos i respecte als altres.

En aquest article exposo la importància de potenciar el diàleg a l’aula i de quina manera pots treballar-ho amb els infants.

Hi ha una frase que m’agradaria destacar:

 

Ningú s’educa a ell mateix, les persones s’eduquen entre si, mediatitzades pel món.   Paulo Freire

 

Quins valors són necessaris per potenciar el diàleg a l’aula?

Per aconseguir un diàleg madur i constructiu necessitem:

 • Desig de participació.
 • Serenitat i atenció.
 • Naturalitat i fluïdesa.
 • Flexibilitat i tolerància.
 • Actitud empàtica.
 • Diàleg democràtic.
 • Interès manifest.
 • Llibertat i autonomia.
 • Esperit crític.
 • Respecte i reconeixement mutu.
 • Cooperació i solidaritat.
 • Autoregulació.
 • Igualtat entre els membres.

La incapacitat de dialogar provoca altres contravalors com poden ser la imposició, l’individualisme, la insolidaritat, la competitivitat, la discriminació, el desinterès, la intolerància, l’antipatia, i l’aïllament.

 

Què és important per dialogar?

És important que els infants:

 • Entenguin que per conviure cal que estiguem atents als altres, els escoltem i pensem que els altres també tenen idees interessants, encara que a vegades siguin diferents de les nostres.
 • Entenguin que els conflictes es resolen dialogant, però mai utilitzant la força física, ni dominant a l’altre.
 • Entenguin que cal saber escollir bé les paraules que usem per comunicar-nos amb els altres, ja que:
  • Una paraula qualsevol pot ocasionar una discussió.
  • Una paraula qualsevol pot provocar odi.
  • Una paraula brutal pot trencar sentiments.
  • Una paraula agradable pot suavitzar camins.
  • Una paraula a temps pot estalviar un esforç.
  • Una paraula alegra pot il·luminar el dia.
  • Una paraula amb amor pot canviar una actitud.

 

Què pot dificultar el diàleg?

A vegades hi ha situacions prèvies que dificulten el diàleg, algunes d’elles poden ser:

 • La timidesa que tenen alguns alumnes.
 • Que se sentin inferiors respecte als altres.
 • Que no se sentin acceptats pels companys.
 • Que sempre vulguin ser els únics protagonistes.
 • Que ho passin tot pel seu filtre sense tenir en compte els altres.

Aquestes situacions les hem de tenir en compte si volem potenciar un bon diàleg a l’aula i buscar metodologies / estratègies per donar-hi resposta.

 

Què afavoreix el diàleg?

Un bon diàleg afavoreix:

 • Que els alumnes interaccionin més uns amb els altres.
 • Que els infants es coneguin més.
 • Que hi hagi un ambient de pau i harmonia a l’aula.
 • Que els infants s’enriqueixin mútuament.
 • Que els alumnes s’impliquin més amb el que s’està treballant.
 • Que es creï el sentiment de responsabilitat davant els companys.
 • Que els infants aprenguin en companyia dels altres.
 • Que es crei un ambient d’aprenentatge més adequat
 • Que els infants millorin la seva autoconfiança.

 

Què ens trobem a les aules?

Sovint ens trobem amb un clima d’aula que dificulta el diàleg entre els infants, els motius poden ser diversos:

 • Infants molts xerraires que no saben escoltar.
 • Grups poc cohesionats.
 • Grups molt nombrosos i diversos.
 • Infants que no saben respectar el torn de paraula.
 • Males relacions dins del grup.
 • Infants que no accepten altres punts de vista.
 • Grups amb infants moguts i dispersos.
 • Infants amb pocs hàbits d’esperar, d’escoltar, de respectar els altres…
 • Alumnes desmotivats i passius.

 

Per què es potencia poc el diàleg a les escoles?

Considero que a moltes escoles el diàleg a l’aula es potencia poc degut a:

 • La manca de temps per invertir en el diàleg, en detriment de l’exigència de coses que l’escola actual vol atendre.
 • La dificultat de dialogar a l’aula amb infants que no han estat educats en aquesta metodologia i que sembla que només responen callant, obeint, copiant i memoritzant.

 

Diàleg a l'aula

 

Com podem potenciar el diàleg a l’aula?

Hi ha un seguit de metodologies que ens poden ser molt útils per potenciar el diàleg a l’aula. Aquestes són algunes d’elles:

1- Diàlegs espontanis. Són situacions en les que sorgeix un tema interessant tant pels infants com pel mestre/a. Cal aprofitar aquestes oportunitats, que sorgeixen el dia a dia, per potenciar el diàleg a l’aula.

2- Diàlegs en petit grup. Consisteix en diàlegs en petit grup que potencien la participació de tots els infants, sobretot d’aquells que són més tímids o manifesten més inseguretats.

3- Assemblees. Consisteix a crear un espai en el qual el grup es reuneix per reflexionar i per expressar opinions. És un moment per fer ús de la paraula i per dialogar tots junts, mestres i alumnes. Per aconseguir fer assemblees amb èxit pots tenir en compte aquests aspectes:

 • Seieu de manera diferent, per exemple, en rotllana. Així els infants es poden veure i això afavoreix el diàleg.
 • Escolliu moderadors per guiar l’assemblea.
 • Apunteu els acords en una llibreta.
 • Com a mestre/a, limitat a fer d’acompanyant. Deixa que els infants siguin els protagonistes.

4- Espais de tutoria. És un espai molt útil en el que els infants tenen la possibilitat d’expressar la seva opinió, manifestar les propostes, exposar les seves queixes… afavoreix l’intercanvi d’opinions i possibilita un espai de debat i diàleg d’aula molt enriquidor.

5- Jocs de rol. Els jocs de rol fan possible que els infants desenvolupin diferents rols, papers o personalitats potenciant que cada infant interpreti el seu personatge. És una activitat divertida i creativa en la que es treballa el diàleg de manera diferent.

6- Teatralitzacions. És una activitat en la qual els infants inventen un diàleg i posteriorment l’interpreten a l’aula. A part del diàleg, en aquesta activitat es potencien altres habilitats com: l’expressió escrita i la comunicació, l’expressió corporal, l’expressió artística, la creativitat…

 

Conclusió

L’escola ha de  preparar els infants per relacionar-se de la manera més òptima possible: amb ells mateixos, amb els altres i amb el conjunt de la societat. Per aconseguir-ho és essencial que els mestres treballem el diàleg a l’aula, com a eina principal de convivència.

Sóc conscient que la nostra feina no és fàcil i que costa trobar espais/ temps per dedicar al diàleg. Però cal que siguem capaços de generar situacions riques i variades que propiciïn el desenvolupament de les habilitats de relació social necessàries per conviure en societat.

Si des de petits no ajudem els  infants a corregir els defectes (orgull, vergonya, egoisme, intolerància…) que els impedeixen ser dialogants, de grans seran poc comprensius i tindran poques habilitats de relació social. Cosa que els dificultarà la bona relació i convivència amb les altres persones.

 

Treballes el diàleg amb els teus infants a l’aula? Comparteix les teves propostes tot afegint un comentari. Moltes gràcies 😉

 

Comparteix