Com pots millorar l’aprenentatge dels teus alumnes?

En els últims anys m’he adonat que els alumnes cada vegada estan més desmotivats i els mestres més desanimats. Com a mestres, ens costa que els alumnes s’impliquin en el seu aprenentatge: sembla que no tinguin ganes de saber, ni de fer res i que tot els sigui igual. Però, realment, és això el que passa?

En aquest article reflexiono sobre el procés d’aprenentatge dels infants, del paper que tenim els mestres en aquest procés i de com hi intervé l’entorn escolar.

 

Com aprenen els infants?

Partim de la idea que l’aprenentatge és construcció de coneixement en què unes peces encaixen amb les altres en un tot coherent. Els conceptes interconnecten els uns amb els altres en forma de xarxa i l’alumne/a aprèn a aprendre augmentant el seu coneixement.

 • Et recomano que miris aquest vídeo:

La idea del mestre que “ensenya” va essent substituïda progressivament per la del mestre que ajuda i acompanya els nens en el seu procés d’aprenentatge.

 

 

Quina realitat ens trobem a les escoles?

Som conscients de com aprenen els nostres alumnes, però cal que reflexionem si l’entorn escolar que els oferim afavoreix, al màxim, el seu aprenentatge.

Factors que cal que tinguem en compte:

 • La rigidesa en els horaris ens atabala a tots. En fragmentar tant els aprenentatges en assignatures trenquem el ritme natural d’aprenentatge dels infants. Fem bolets que no tenen cap valor ni significat per als nostres alumnes.
 • Tendim a voler homogeneïtzar el grup. Concebem el grup-classe com a una unitat i volem que tots els alumnes aprenguin el mateix i a la mateixa velocitat.
 • Els mestres estem pressionats per les proves de competències i pressionem també als nostres alumnes. Hem deixat d’ensenyar, per basar-nos en preparar unes proves de competències bàsiques.
 • Escoltem poc als nostres alumnes i en molts casos continuem fent classes magistrals, tallant les ales a la participació i a la creativitat dels alumnes.
 • El currículum, que ens guia a l’hora d’ensenyar i ens marca les directrius del que treballem a cada cicle i en cada àrea, és molt repetitiu. Expliquem el mateix durant anys, però els alumnes arriben a l’últim curs amb pocs coneixements.
 • No expliquem el perquè del que fem i treballem a l’escola. Els alumnes senten que els imposem fer coses que ells no troben importants i posen totalment en dubte la utilitat del que fem.
 • Hem caigut en l’error de pensar que més és millor. Creiem que si fem moltes fitxes els nostres alumnes aprendran més.
 • Com que no estem satisfets dels resultats dels nostres alumnes, els sobrecarreguem amb deures i exàmens per millorar aquests resultats.

 

Què pots fer per millorar l’escola?

En aquest apartat et proposo aspectes que poden afavorir el procés d’aprenentatge dels teus alumnes:

 • Cal que potenciïs que els alumnes tinguin un paper actiu en el seu propi procés d’aprenentatge. Que siguin ells els que descobreixin, provin, experimentin… S’aprèn de les pròpies vivències, per tant queda obsoleta la idea de classe magistral en la qual el mestre/a explica i els alumnes escolten.
 • L’aprenentatge ha de ser globalitzat, l’alumne/a va enllaçant els aprenentatges, no els podem fragmentar en assignatures. Cal que pensis com pots adaptar l’horari per potenciar el procés natural d’aprenentatge dels infants. Hi ha escoles que ho han aconseguit fent treball per projectes.
 • La motivació és el motor de l’aprenentatge. És necessari que inverteixis molta energia en motivar i despertar els teus alumnes. El gran repte que has d’aconseguir és que tinguin ganes d’aprendre. Si l’infant està motivat i té ganes de descobrir et sorprendrà la gran capacitat que té d’aprendre.
 • És necessari que els infants entenguin la finalitat del que estan treballant i s’impliquin en el seu aprenentatge. Entendre el que estan treballant fa que per a ells tingui sentit.
 • Cal que tinguis en compte els interessos dels infants. Partir dels seus interessos et permetrà motivar fàcilment els alumnes i sorgirà l’oportunitat de relacionar aquests aprenentatges amb continguts nous.
 • Has de pensar que és millor qualitat que quantitat. A vegades la pressió de les famílies ens fa voler tenir fitxes i fer grans àlbums, però si no ha estat ben treballat tot aquest material no haurà servit de res. Els alumnes treballen de manera mecànica però no interioritzen. Aquest aprenentatge no és significatiu, per tant tot el que han après cau en l’oblit. És preferible menys fitxes però de més valor.
 • Cal que recuperis les ganes d’aprendre i que les puguis transmetre als teus alumnes. Com a mestre/a també has de gaudir observant, descobrint, experimentant…. No t’ha de fer por el que no saps, has de gaudir aprenent amb els teus alumnes.
 • És necessari que tinguis un bon vincle amb els teus alumnes. El mestre/a ha de ser un company de viatge amb qui els alumnes gaudiran aprenent.
 • La diversitat és bona i ens enriqueix, no l’hem de viure com un problema. Cada alumne/a és diferent amb les seves qualitats i capacitats, no és just que els exigim a tots el mateix. Simplement cal que com a mestre/a demanis a cada alumne/a que aprengui i millori el màxim dins les seves possibilitats.
 • És important fomentar el treball col·laboratiu i que s’aprofitin les habilitats d’uns i altres. Aprendre és un procés social i dialògic.
 • Els deures desmotiven molt els alumnes. Potser ens hauríem de replantejar per quina finalitat posem deures i si realment els beneficis que n’obtenim són importants.

 

Un exemple pràctic.

En aquest apartat, de manera molt resumida i simple, posaré un exemple d’ensenyament no globalitzat i un exemple d’ensenyament globalitzat.

 

A- Exemple d’ensenyament- aprenentatge no globalitzat.

Com a mestre/a, tens clara la programació del que vols treballar i  perquè dones cada fitxa. Però, si et situes en el lloc dels alumnes veuràs que per a ells aquestes fitxes són un bolet, no tenen cap valor, interès ni funcionalitat. Al llarg de tota la jornada escolar reben fitxes i més fitxes de múltiples temàtiques i sense cap connexió entre elles.

Per exemple, a català treballes la comprensió lectora amb una fitxa. Després a matemàtiques treballes una fitxa de problemes. A la sessió de Medi treballes amb el llibre sobre una altra temàtica totalment diferent…

A cada sessió comencem una activitat de nou que no té cap relació amb l’anterior. Així treballem seguint un horari que ens esmicola el procés d’aprenentatge. Molts alumnes tenen dificultats per adaptar-se contínuament a un canvi d’assignatura.


8

 

B- Exemple d’ensenyament- aprenentatge globalitzat.

Treballar de manera globalitzada vol dir fer un pas més, intentar que les tasques que fem amb els nostres alumnes es relacionin entre elles i que tinguin sentit de forma global.

Per a ells aquesta manera d’aprendre és molt més fàcil i motivadora. S’involucren molt amb el tema que estan treballant perquè veuen un sentit global a tot plegat. El fet d’aprendre d’aquesta manera és molt més gratificant, tant per a ells, com per a tu i els resultats que assoleixen són molt més bons.

Per exemple, al voltant de la temàtica dels drets dels infants, pots treballar gran diversitat de conceptes en totes les àrees d’aprenentatge.

En les àrees de llengua: català, castellà i anglès

 • Pots llegir els diferents articles dels drets dels infants, fer-ne comprensions, murals en grups, exposicions….
 • Pots llegir articles de la Malala, notícies del diari relacionades amb el tema….
 • Pots fer expressions escrites a partir d’imatges dels drets dels infants, crear contes treballant alguns dels drets…

En l’àrea de matemàtiques

 • Pots treballar el percentatge, fer gràfiques, fraccions… mirant els índex de pobresa, de fam, d’explotació infantil….
 • Pots resoldre problemes matemàtics relacionats amb aquesta temàtica.
 • Pots treballar la numeració, el càlcul mental i les diferents operacions de càlcul.

En l’àrea de Medi Natural i Social

 • Pots descobrir quan i com es van crear els drets dels infants, què és la declaració dels drets dels infants…
 • Pots treballar geografia i ubicar en el mapa mundi els índex de pobresa, de fam, d’explotació infantil, de guerres, desastres naturals….
 • Pots treballar les diferències bàsiques de cada continent, els desastres naturals, l’evolució humana…

En l’Àrea de Plàstica

 • Pots fer dibuixos, maquetes, tallers, titelles…. activitats molt variades relacionats amb aquesta temàtica.

En l’Àrea de Música

 • Pots treballar cançons dels drets dels infants, cançons i ritmes d’arreu del món…

En l’àrea de Valors Cívics

 • Pots parlar de la realitat que ens envolta: càrites, crisi, l’atur, les desigualtats, les diferències entre els alumnes…
 • Pots treballar el valor d’anar a l’escola.

Educar d’aquesta manera requereix que, com a mestres, fem un bon treball en equip i ens coordinem per treballar una mateixa temàtica. També requereix un esforç de recerca d’informació per poder aportar activitats i recursos als alumnes que els permetin descobrir coses noves relacionades amb el tema que treballem.

 

7

 

 

Conclusió

Per afavorir que els teus alumnes aprenguin més, és fonamental que estiguin motivats i que s’involucrin en el seu propi procés d’aprenentatge: experimentin, descobreixin, entenguin la funcionalitat del que estan fent, es plantegin hipòtesis i nous reptes, construeixin aprenentatge en convivència amb altres companys…

El sistema educatiu, tal com el coneixem actualment, no afavoreix el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes. Sense voler-ho la nostra pròpia organització a l’escola limita i dificulta el procés natural d’aprenentatge dels infants.

A aquest fet hi hem d’afegir els canvis trepidants de la societat on vivim: alumnes desmotivats i molt sovint amb problemes emocionals, famílies amb situacions difícils, relacions complicades entre escola-família, la irrupció de les noves tecnologies…

Unes circumstàncies que fan que calgui replantejar l’escola tal i com la coneixem. Tenim molts bons mestres a les escoles i entre tots hem de lluitar per construir la nova escola del SXXI.

Cal que l’escola sigui un lloc on tots gaudim aprenent, un espai lliure on es potenciï la creativitat i les ganes de descobrir. Una nova escola és possible i entre tots l’estem construint! Sense por i amb molta il·lusió!

 

Vols aportar la teva opinió o el teu punt de vista? Fes-ho als comentaris si us plau.

Moltes gràcies 😉

 

Comparteix