Els mestres creatius són el millor estímul pels alumnes

En repetides ocasions he sentit a les escoles una frase que jo considero que no és certa “els nens aprenen sempre, és igual com ho fem”. Doncs jo no hi estic gens d’acord. Considero que els nens són com esponges i aprenen amb molta facilitat però que és molt important les oportunitats, recursos i activitats que com a mestres els podem oferir.

Els mestres cal que siguem creatius per adaptar-nos contínuament a les necessitats dels nostres alumnes i això comporta que siguem flexibles, espontanis i estiguem disposats, capacitats i oberts a ensenyar de manera creativa.

 

El poder de la creativitat

Perquè parlem de creativitat?; Per què cal que invertim estones a pensar metodologies, dinàmiques, recursos… creatius per treballar a l’aula amb els nostres alumnes?

Doncs perquè considero que per ser bons mestres no només hem de pensar en què ensenyar sinó que és igual o més important, que pensem en com ensenyar.

Una activitat plantejada d’una manera o d’una altra farà que variïn molt els resultats que aconseguiràs amb els infants. Com a mestre/a sempre has de pensar quina és la millor manera per poder oferir  als alumnes oportunitats educatives riques, que promoguin l’aprenentatge per descobriment, cooperatiu i integrador.

Els infants són molt creatius, a vegades més que nosaltres mateixos, perquè són més lliures i se censuren menys. És bo que els mestres els escoltem i ens deixem encomanar per la seva creativitat il·limitada. Deixa que ells hi diguin més la seva, que aportin el seu granet de sorra i entre tots segur que aconseguirem ser més creatius.

 

Com podem ser creatius?

Hi ha molts mestres que consideren que no són gens creatius. Ells mateixos s’ho diuen com si això fos un problema i un greuge. Jo considero que tots tenim una part creativa dins nostra però que l’hem de deixar sortir. Uns la tenen més desenvolupada perquè fa més temps que experimenten amb la creativitat i s’atreveixen a provar més coses. Altres mestres se senten menys creatius perquè no estan acostumats a utilitzar la creativitat i no l’han desenvolupat.

Considero que per estimular la creativitat és útil:

 • Observar molt el que fan els nostres companys.
 • Llegir articles educatius.
 • Aprendre de bones pràctiques.
 • Veure vídeos en el Youtube.
 • Aprendre d’altres mestres.
 • Formar-te contínuament.
 • Assistir a xerrades educatives.

El mestre/a creatiu no es fa en un dia, però sí que es pot cultivar i treballar perquè de mica a mica vagi guanyant seguretat i creativitat. Quan comencis a treballar la creativitat, de forma natural el teu cap començarà a generar idees que podràs provar a l’aula amb els teus alumnes i veure si funcionen, si motiven als infants, si aconsegueixen els resultats esperats…

 

2-2

 

La importància de l’equip de mestres

Els mestres a l’escola hem de ser un molt bon equip. Un mestre/a creatiu, si està sol i aïllat dels seus companys, en poques ocasions podrà aplicar les idees creatives que ha tingut sense la col·laboració i implicació dels seus companys.

En canvi, si hi ha una bona col·laboració, quan un mestre fa una proposta al cicle o al claustre, els companys la poden enriquir. A partir d’una primera idea sorgeixen altres noves idees que milloren la idea originaria. Entre tots podem crear idees més creatives i originals.

Aquest procés de construcció creativa conjunta és un moment màgic en el qual, a partir d’una pluja d’idees acaben sorgint propostes realment molt interessants. Aquestes propostes, que han estat elaborades amb la participació de tots els mestres de l’equip, tenen encara més valor pel fet d’haver estat construïdes entre tots.

 

La creativitat és infinita, no tinguis por

A mi sovint em passa pel cap el següent dubte: I si no se m’acut res més creatiu? És una preocupació que sobretot m’apareix quan estic acabant un projecte o una activitat creativa que hem viscut intensament tant els alumnes i les famílies com el mestre/a.

La realitat és que com més ens deixem anar i més ens atrevim a experimentar, més idees creatives se’ns acudiran i més podrem gaudir del procés d’ensenyament- aprenentatge. Per tant aquesta por és infundada, ja que la creativitat és infinita. Si seguim experimentant i confiem en les nostres possibilitats, les idees creatives mai s’acabaran.

 

3-1

 

Com actuen els mestres creatius?

El mestre/a creatiu/va reuneix una sèrie de característiques:

 1. És obert/a i  flexible.
 2. Veu els canvis com a positius.
 3. Ofereix riques oportunitats d’aprenentatge.
 4. Respecta les diferències individuals.
 5. Estimula la creativitat en els alumnes.
 6. Plantejant reptes i preguntes interessants als infants.
 7. És capaç d’adaptar-se a les circumstàncies del moment.
 8. Té confiança en ell/a mateix/a.
 9. Promou la tolerància i la cohesió.
 10. Crea un clima de confiança a l’aula.
 11. Mostra entusiasme per les idees dels alumnes.
 12. Detecta el potencial creatiu de cada alumne/a.
 13. Sempre està obert a noves idees.
 14. Implica els infants en aprenentatges significatius.
 15. Potencia les capacitats dels infants.
 16. Fa possible que els alumnes gaudeixin aprenent.
 17. Promou la participació en l’aula.

 

Conclusió

A vegades la realitat de les escoles, l’estrès de les avaluacions, la pressió dels llibres de text que s’han d’acabar, les exigències de voler obtenir bons resultats en les competències bàsiques … ens fan perdre de vista la realitat d’aula que tenim davant i deixem de banda la creativitat. Aquest és un error que hem d’evitar perquè en una aula sense creativitat, els aprenentatges són molt menys significatius.

Tampoc podem cometre l’error de pensar que la creativitat és quelcom que es té o no es té. És evident que hi ha persones més creatives que altres, però la creativitat també s’entrena.

Hem de vèncer el temor a cometre errors, tant els mestres com els alumnes. La creativitat ens permet tenir una actitud flexible i transformadora que proposa trencar les muralles o barreres per edificar la nova escola del futur.

Així que no et conformis, intenta ser creatiu/va en el teu dia a dia i veuràs com cada cop tens més idees i se t’acudeixen maneres més innovadores d’ensenyar a l’aula. El mestre/a creatiu és el millor estímul pels alumnes.

 

Creus que els mestres hem de ser creatius? Afegeix la teva opinió als comentaris. M’encanta sentir la vostra veu 😉

Moltes gràcies.

 

Comparteix