Estratègies per preparar una reunió d’inici de curs inoblidable

Comença un nou curs escolar i és molt important que, des del primer dia, família i escola caminem en la mateixa direcció. El diàleg i col·laboració entre pares i mestres ha de ser permanent i cal que funcionem com un equip.

La reunió d’inici de curs és la primera ocasió que tenim per reunir-nos amb les famílies dels alumnes amb qui treballarem durant tot el curs. És important poder fer un bon primer contacte i establir un clima de col·laboració entre tots.

Però, com podem fer una bona reunió d’inici de curs? Anem a pams…

En aquest article et dono algunes orientacions de com pots preparar una bona reunió  d’inici de curs que permeti crear vincles de col·laboració amb les famílies.

 

Com han canviat les reunions d’inici de curs?

Anteriorment les reunions d’inici de cus es concebien com unes trobades en les quals l’escola feia un traspàs d’informació a les famílies sobre el que havien de saber en relació a l’escola i l’educació dels seus fills.

Actualment l’escola està canviant molt, i cal repensar i redissenyar noves maneres de fer les reunions amb les famílies. Es tracta de reflexionar i buscar noves maneres de fer les reunions d’inici de curs que impliqui les famílies i propiciïn noves relacions de cooperació entre famílies i el centre educatiu.

 

Què volem aconseguir en les reunions d’inici de curs?

Cal tenir present que la implicació i la col·laboració de les famílies en l’educació dels seus fills és fonamental. Les famílies i els mestres hem de cooperar i caminar en la mateixa direcció per educar els infants.

En la reunió d’inici de curs es tracta de crear un diàleg i complicitat entre les famílies i els docents que permetrà iniciar un treball conjunt per acompanyar els infants en la seva escolaritat.

 

 

Com podem repensar les reunions d’inici de curs?

Per repensar noves maneres de fer les reunions d’inici de curs cal que l’equip de mestres reflexionem sobre:

 • Quina activitat podem pensar en què cooperin les famílies, els alumnes i els mestres?
 • Quina dinàmica ens serà útil?
 • Quin espai necessitem?
 • Quin material farem servir?
 • Com organitzarem les famílies?
 • Quant durarà la reunió?

 

Quines propostes d’activitats podem fer amb les famílies?

És important que l’equip de mestres planifiquem una proposta d’activitat per dur a terme amb les famílies. Algunes propostes d’activitats que es poden dur a terme poden ser:

 • Proposar una activitat en què les famílies adoptin el rol dels seus fills i puguin vivenciar el que fan els seus fills a l’escola. D’aquesta manera les famílies poden experimentar com aprenen els seus fills.
 • Realitzar una activitat en què les famílies participin i col·laborin en el projecte en què treballen els seus fills. Per exemple poden realitzar una activitat com pot ser decorar l’aula, habilitar un espai que els infants necessitaran, ajudar a preparar una activitat o repte pels seus fills…
 • Proposar a les famílies una dinàmica de grup perquè les famílies interactuïn més i es coneguin.
 • Propiciar una activitat per fer amb les famílies en les quals puguin experimentar les metodologies d’ensenyament- aprenentatge que duen a terme els seus fills a l’escola. Per exemple plantejar una activitat de treball cooperatiu, vivenciar un racó, experimentar en un ambient, participar en un taller …
 • Plantejar una activitat compartida entre famílies i infants. Per exemple podem fer que els infants preparin alguna cosa pels seus pares i que ells posteriorment en la reunió hagin de complementar. Pot ser també a la inversa, els pares preparen alguna cosa que posteriorment els infants a l’escola acabaran.
 • Dur a terme la reunió tot fent un berenar agradable amb les famílies i els mestres.
 • Els mateixos infants expliquen a les famílies com viuen el dia a dia a l’escola i com aprenen. Poden explicar-ho en directe a les famílies o bé es pot fer una gravació en vídeo i visualitzar-lo el dia de la reunió amb les famílies.
 • Preparar una activitat per poder dur a terme les famílies conjuntament per sorprendre els infants. Per exemple preparar algun racó al pati o a la classe.

 

La fundació Jaume Bofill ha creat la Guia pràctica “Com redissenyar la reunió amb famílies?” un recurs molt útil per repensar la reunió d’inici de curs i com a font de reflexió i millora de les relacions família-centre educatiu. En aquesta guia trobareu orientacions metodològiques i propostes d’activitats que us seran molt útils per redissenyar les reunions amb les famílies.

Quins altres aspectes cal tenir en compte?

Hi ha altres aspectes que cal tenir en compte a l’hora de preparar la reunió d’inici de curs:

 • És important que valorem de manera positiva que els pares facin l’esforç d’assistir a la reunió i demostrar-los que la seva implicació és fonamental per treballar conjuntament per l’educació del seu fill/a.
 • Cal fer arribar la convocatòria de reunió a les famílies amb prou temps perquè es puguin organitzar.
 • És important que la reunió no s’allargui més d’una hora per tal que les famílies no es cansin.
 • Cal fer una rebuda càlida a les famílies i orientar-los perquè trobin l’aula en la qual han d’anar. Una bona rialla és una molt bona benvinguda. També es pot posar música.
 • És important que en la reunió es doni espai per la convivència i interacció entre les diferents famílies.
 • Cal utilitzar un llenguatge adequat i proper perquè les famílies ens entenguin.
 • És important que la reunió s’iniciï amb puntualitat per no fer esperar a les famílies.
 • Cal potenciar que el màxim nombre de famílies assisteixin a la reunió.
 • És important que en la reunió hi hagi un clima proper i agradable per potenciar que les famílies se sentin còmodes.
 • Cal que potenciem que les famílies expressin els seus dubtes i que responguem a les seves inquietuds.
 • És important que es creï un bon espai de diàleg i conversa entre les famílies i els mestres.
 • Cal donar un espai de temps en què, les famílies que ho desitgin, puguin parlar amb el mestre/a de manera individual o acordar un dia per fer una reunió en cas necessari.

 

Com ens col·loquem per fer la reunió?

La manera com col·loquem les famílies a l’hora de fer la reunió és important. Per exemple, si col·loquem les cadires en fileres, totes mirant endavant predisposa a pensar que els mestres expliquen i les famílies callen i escolten. En la reunió es crea un ambient més formal.

En canvi, si col·loquem les cadires en rotllana, predisposa que les famílies i mestres estiguin al mateix nivell i tots ens puguem veure. Aquesta col·locació propicia que les famílies parlin i es relacionin unes amb les altres. En la reunió es crea un ambient més informal i proper.

Depenent de la dinàmica que ens interessi fer, podem organitzar les taules de manera que  les famílies i mestres treballin en grup o buscar un espai en què les famílies puguin moure’s lliurement.

 

Com podem valorar la reunió d’inici de curs?

Un cop duta a terme la reunió d’inici de curs, és important que en fem una valoració tant els mestres com les famílies per tal de poder recollir les diferents impressions i les propostes de millora.

Podem recollir aquesta valoració posant una bústia i uns papers en un racó de l’aula i demanar a les famílies que hi diguin la seva en finalitzar la reunió.

 

Conclusió

La reunió d’inici de curs és el primer contacte per trobar-te amb les famílies dels teus alumnes, és una oportunitat per aconseguir que els pares que miren l’escola des de la distància la sentin més propera. En l’educació de l’infant intervé tant la família com l’escola i cal treballar en equip en la mateixa direcció.

És important que les famílies se sentin seva l’escola tant com ens la sentim els mestres i els alumnes. Per tal que així pugui ser, cal que l’escola estigui oberta, que fem partícips a les famílies del que fem a l’escola, que els fem sentir que  tots tenim lloc a l’escola i que tots hi podem contribuir d’alguna manera.

Perquè això passi, la reunió d’inici de curs és un bon punt de partida que pot afavorir aquest clima de col·laboració i aquest sentiment de pertinença a l’escola.

Hem d’aconseguir que l’escola sigui una comunitat d’aprenentatge i de participació per a tothom.

 

De quina manera féu la reunió d’inici de curs a la teva escola? Vols compartir la teva experiència? Ho pots fer afegint un comentari.

 

Moltes gràcies 😉

Comparteix