63 contes molt útils per treballar els valors

Contes per treballar els valors

A l’escola és imprescindible treballar actituds i valors que contribueixin a la convivència, cal donar elements als infants perquè siguin capaços de viure plenament i de manera feliç. Els alumnes, han d’aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb uns valors fonamentals: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat, l’equitat…   […]

Continue reading


3 mètodes infal·libles per aconseguir silenci a l’aula

Mètodes per aconseguir silenci a l'aula

La participació dels alumnes a l’aula és molt important i propicia situacions molt bones d’aprenentatge. Els alumnes s’enriqueixen mútuament i amb el diàleg consoliden millor els aprenentatges. Les aules actives i participatives són espais vius d’intercanvi que hem de propiciar. Per tant que els alumnes parlin és molt enriquidor, tot i així hi ha moments en els […]

Continue reading