60 Recursos pràctics per treballar la contaminació de l’aigua

Aquest curs amb els alumnes de 3r hem descobert la gran problemàtica de la contaminació de l’aigua.

L’augment del consum de plàstic i la mala gestió dels residus està afectant molt negativament al planeta.

Concretament hem descobert que molts d’aquests plàstics van a parar als rius i als mars provocant conseqüències molt greus.

Les deixalles de plàstic generen microplàstics que els ingereixen els animals i que a la vegada estan començant a afectar a les persones.

Aquesta problemàtica social és prou rellevan perquè la treballem amb els nostres infants i els conscienciem de la necessitat de canviar les coses.

En aquest article he recollit informació que et permetrà descobrir el gran abast d’aquesta problemàtica i trobaràs recursos que et seran útils per treballar-ho amb els infants.

És important treballar les problemàtiques socials per conscienciar els nostres infants. Ells són el futur i l’esperança del planeta.L’aigua

De manera resumida, les característiques més importants que cal conèixer de l’aigua són les següents:

 • L’aigua és l’element més important per a la vida. És molt important per a l’ésser humà, i per a la resta d’animals i éssers vius que ens acompanyen al planeta Terra.
 • L’aigua constitueix el 75% de tota la superfície de la terra.
 • El 97% de l’aigua del planeta és aigua salada. Només el 3% és aigua potable.
 • L’aigua és molt important per als ecosistemes naturals i la regulació del clima.
 • El seu moviment continu per la superfície de la Terra com a líquid, vapor o gel, es denomina el CICLE DE L’AIGUA.
 • L’aigua té un paper molt important per a tots els éssers vius del planeta.

Què és la contaminació de l’aigua?

La contaminació de l’aigua és un canvi químic, físic o biològic en la qualitat de l’aigua que té un efecte perjudicial en els éssers vius que la consumeixen.

El concepte d’aigua contaminada significa que una o diverses substàncies alienes a l’aigua, s’han acumulat i concentrat en ella fins al punt que causen un desequilibri en la vida dels éssers vius. Un problema per al consum humà, la indústria, l’agricultura, la pesca i els animals.

Si l’aigua és un element indispensable per als éssers vius del planeta, la seva contaminació és un problema molt seriós.

Per la contaminació de l’aigua, cada any al mar moren 1,5 milions d’aus, peixos, tortugues i balenes, però encara que no els matin, es calcula que en el Pacífic Nord, fins a un 30% dels peixos han ingerit plàstic en algun moment del seu cicle vital.

Causes de contaminar el mar

L’ésser humà és el principal causant de la contaminació de l’aigua, que es pot veure afectada de moltes maneres:

 • Les aigües residuals. Les aigües residuals són aquelles generades per les deixalles de les cases, les indústries i els comerços que s’aboquen al mar a través de les clavegueres.
 • Contaminació per plàstics. Una de les principals causes de contaminació dels nostres mars són els plàstics. Aquests i altres tipus de deixalles com llaunes o envasos, acaben descomponent-se i alliberant substàncies tòxiques al mar durant llargs períodes.
 • En l’agricultura s’utilitzen pesticides. L’aigua amb fertilitzants i productes químics és difícil de ser tractada perquè torni als canals aptes per al consum.
 • Canvi climàtic. L’escalfament global també és una causa important de contaminació. Quan l’aigua del mar puja de temperatura, l’oxigen disminueix notablement.
 • Substàncies químiques tòxiques procedents de les indústries. La indústria és possiblement la causa més important de contaminació dels oceans.

 • Vessaments de petroli a gran escala. Aquests tipus d’abocaments són provocats per accidents en el transport marí. El petroli és molt tòxic per a l’ecosistema marí.
 • L’excessiva tala d’arbres contribueix al fet que els rius, els llacs, les fonts … s’assequin. També provoquen l’aparició de bacteris sota el sòl i la contaminació de les aigües subterrànies.
 • Mineria oceànica. La mineria oceànica al mar és una altra font de contaminació oceànica. Aquest tipus d’extracció causa danys en el fons marí.
 • Els abocadors o deixalles tòxiques enterrades, poden embrutar les aigües subterrànies.
 • La contaminació acústica. Els sons de gran potència procedents de sonars, instal·lacions petrolíferes, vaixells o fonts naturals, com terratrèmols afecten negativament a la fauna.
 • Residus plàstics procedents de la pesca. Fins a una desena part dels vuit milions de tones de residus plàstics que cada any acaben al mar procedeixen del sector pesquer.

Conseqüències de contaminar el mar

La contaminació dels rius i dels mars està provocant conseqüències molt greus:

 • En les aigües contaminades hi ha un augment de nutrients a l’aigua que provoquen un descontrol en el creixement d’algues i bacteris que consumeixen l’oxigen de l’aigua.
 • La biodiversitat marina s’està extingint cinc vegades més de pressa que la terrestre a causa de la contaminació i la modificació o eliminació dels seus hàbitats.
 • L’augment de les algues en la superfície de l’aigua fa que es restringeixi el pas de la llum a les profunditats marines i això dificulta que les plantes marines produeixin oxigen.
 • Animals com els dofins, balenes, tortugues marines, taurons, ratlles o foques són ferits o moren per la ingestió de deixalles marines o per quedar-se atrapats en elles.
 • L’augment en la temperatura de l’aigua provoca la disminució de l’oxigen impedint el desenvolupament de nombroses espècies i la mort de molts corals.
 • Alguns cetacis, com les balenes, resulten afectats per la contaminació acústica en els nostres oceans. Això fa que es desorientin en el mar.
 • Hi ha un gran nombre d’animals que encara que no moren, de manera indirecta, estan consumint micro partícules de plàstic i això els provocarà molts danys.
 • La contaminació de les aigües pot provocar pluges àcides.El plàstic

El plàstic ha inundat les nostres vides. En unes dècades ha passat a ser component habitual en tota mena d’objectes i materials gràcies a propietats com la seva flexibilitat, durabilitat, lleugeresa i, principalment, el seu baix preu.

El plàstic, un cop al mar, té dues característiques: flota i triga molts anys a degradar-se.

Aquestes dues qualitats del plàstic juntament amb el fet que els corrents marins en els mars del món van movent l’aigua d’un lloc a l’altre, fa que aquest plàstic vagi sent recollit de les costes i mogut per tot el planeta.

El plàstic té efectes negatius per al medi ambient, ja que no és BIODEGRADABLE. Els bacteris i altres agents són incapaços de descompondre el plàstic i per això és un gran problema.

8 milions de tones d’escombraries a l’any arriben als mars i oceans. Aquesta quantitat és equivalent al pes de 800 Torre Eiffel, per cobrir 34 vegades l’illa de Manhattan o el pes de 14.285 avions Airbus A380.

Cada segon més de 200 quilos de brossa va a parar als oceans.

Hi ha 5 illes d’escombraries formades en la seva gran majoria per micro plàstics alguna cosa similar a una sopa: dues d’elles es troben al Pacífic, dues a l’Atlàntic i una a l’Índic.

El 80% prové de terra ferma. El 70% queda al fons marí, el 15% a la columna d’aigua i el 15% a la superfície.

El que veiem és només la punta de l’iceberg. Dins d’Europa, més de dos terços de la demanda de plàstics es concentren en cinc països: Alemanya (24,9%), Itàlia (14,3%), França (9,6%), Regne Unit (7,7% ) i Espanya (7,4%).

Les illes de plàstic

Com a resultat de la contaminació plàstica han sorgit illes fetes totalment de plàstic.

El Gran Pegat d’Escombraries del Pacífic es va descobrir el 1997 i ocupa una superfície major a la d’Espanya, França i Alemanya junts, es localitza entre Hawaii i Califòrnia i s’estima que el seu pesa ascendiria a 80.000 tones mètriques.

En aquests últims anys s’han detectat diversos pegats més, un altre al sud de l’oceà Pacífic prop de les costes de Xile i Perú, i un altre al nord de l’oceà Atlàntic a prop de les costes nord-americanes.

Aquestes illes plàstiques es mantenen per l’existència de corrents marins circulars que provoquen que les escombraries s’acumuli en aquest punt.Imponents illes de plàstic contaminen els oceans i les espècies del planeta.Degut a les corrents marines s’acumulen grans quantitats de plàstic.Els microplàstics ja han arribat a l’intestí humà

En un estudi s’ha descobert en l’anàlisi de “caques” de persones de diferents països: Regne Unit, Itàlia, Rússia o el Japó contenien partícules de plàstic.

Tot i que es tracta d’un estudi pilot amb un grup reduït de persones, els autors de la investigació destaquen la urgència de determinar l’impacte d’aquests materials en la salut humana.El microplàstic són els petits fragments de plàstic que s’han convertit en una de les principals amenaces per al medi ambient i la salut dels éssers humans.La producció de plàstic creix cada any. Més tard o més d’hora bona part d’aquest plàstic acaba en el medi ambient, en particular en els mars. L’acció de l’aigua, els microorganismes i la llum solar van degradant el plàstic fins a reduir-lo a petites partícules.

Algunes són tan petites que el plàncton microscòpic les confon amb menjar.Microplàstic és la paraula de l’any

La Fundéu BBVA (Fundació de l’Espanyol Urgent) selecciona Microplàstic la paraula de l’any. Una reflexió sobre un problema de contaminació mundial.

Javier Lascuráin, Coordinador general de la Fundéu BBVA, comenta que la paraula va ser seleccionada perquè representa un problema actual. “La contaminació per plàstic dels ecosistemes marins es presenta en forma de partícules minúscules, sovint indetectables a simple vista, però que ja no només estan en algun remot lloc dels mars”.Microplàstic, la paraula de l’any per a la Fundéu BBVAQuè podem fer per no contaminar l’aigua?

Hi ha un seguit d’accions que podem fer per reduir la contaminació de l’aigua. Aquestes accions són:

 • Fer un bon ús de l’aigua i gastar-ne menys.
 • Cal que reduïm, reciclem i reutilitzem.
 • Cal filtrar l’aigua perquè segueix el seu rumb sense obstacles.
 • No llençar productes contaminants als rius i al mar.
 • Les indústries han de netejar les deixalles que generen i han de reduir els agents contaminants.
 • Cal reduir l’ús de pesticides que utilitzem en l’agricultura.
 • Cal conscienciació i educació per evitar la contaminació de l’aigua.
 • Cal estalviar la quantitat més gran d’aigua possible.
 • Cal que ens desfem dels residus de manera correcta.
 • Cal utilitzar productes ecològics en la neteja de la casa.
 • No llençar coses inadequades al lavabo.
 • Plantar arbres a les ribes dels rius o llacs.
 • Cal disminuir el consum de productes fets de plàstic.
 • És important comprar de manera sostenible.
 • Només comprar el que necessitem.
 • Cal conscienciar la població sobre les activitats que duen a terme amb l’aigua.
 • Cal utilitzar el transport sostenible i no contaminant, per exemple la bicicleta.
 • Reduir la quantitat de brossa que generem.
 • Rebutjar, reciclar o incinerar els residus de forma adequada.Tots coneixem el cicle de l’aigua: EL cicle de l’aigua és la forma en la qual l’aigua fa el seu recorregut en el medi ambient. Aquest procés comença a l’atmosfera per evaporació i després torna a la terra per condensació i precipitació.

Però el cicle de l’aigua es veu alterat quan l’aigua està contaminada.

Qui lluita per solucionar aquesta situació?

Greenpeace (de l’anglès green: verd i peace: pau) és una ONG ambientalista fundada el 1971 a Vancouver, Canadà.

Greenpeace està present a 55 països d’Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica i el Pacífic.

Actualment Greenpeace té més de 120.000 socis / es a Espanya i 3,2 milions de socis a tot el món.

Greenpeace treballa per:

 • Aturar el canvi climàtic.
 • Protegir la biodiversitat en totes les seves formes.
 • Prevenir la contaminació i l’abús dels oceans, les terres, l’aire i l’aigua dolça.
 • Promoure la pau, el desarmament mundial i la no violència.Greenpace denuncia la contaminació que s’acumula a la ria de Huelva.Per assegurar una bona coordinació, hi ha una oficina internacional a Amsterdam que coordina les 55 oficines nacionals i els vaixells.

Greenpeace no accepta diners de governs, partits polítics o empreses. Les donacions individuals i les quotes dels socis són els únics ingressos de l’ONG.

Accions de protesta pacífica: Greenpeace denuncia criminals mediambientals i desafia el govern i a les empreses quan no tenen cura l’entorn ni el nostre futur.

Els vaixells: La flota de vaixells de Greenpeace és molt important per poder fer les seves campanyes.Rainbow Warrior
Esperanza
Arctic SunriseEl voluntariat: Els voluntaris i voluntàries són persones que, voluntàriament han decidit actuar per protegir el nostre planeta.Greenpeace assalta l’abocador de Valdemingómez i carrega contra el “Maleït plàstic”Greenpeace organitza jornades antiplàstic.És possible solucionar la contaminació de l’aigua?

Si la contaminació no és important, els ecosistemes tenen la capacitat de netejar-se i recuperar el seu equilibri.

El problema s’escapa del control de la naturalesa quan s’arriba a un punt de no retorn.

És important dur a terme actuacions que millorin la situació per minimitzar el seu impacte ambiental, així com l’amenaça que representi per a la salut pública, fins i tot encara que no puguin oferir resultats idonis.

Per poder millorar la situació actual és molt important la prevenció, la conscienciació i que es puguin dur a terme actuacions realment efectives.Recull de contes

Els contes són un recurs molt útil per treballar temàtiques molt diverses. Alguns dels contes que et poden ser útils per treballar el tema de la contaminació de l’aigua poden ser:Un mar de plásticos:

Cada any es fabriquen centenars de tones de plàstic, un 10% de les quals va a parar al mar. Això ha provocat la formació de grans illes d’escombraries, la major de les quals és la «gran taca de residus del Pacífic», situada entre el Japó i els Estats Units i tres vegades més gran que tot Espanya i Portugal juntes. Amb un llenguatge senzill, el llibre també aborda les solucions tècniques que s’han proposat per afrontar el problema dels residus plàstics al mar i com pot contribuir cada persona.Revista. Un mar de plástico:

Massa escombraries per a un material que sol començar a biodegradar-se a partir de 450 anys. I és que, mentre que la producció de plàstic arriba avui un ritme vertiginós, la nostra capacitat per reciclar-lo no creix a la mateixa velocitat. Un informe extens on es recullen, des de diferents punts de vista, com afecta aquesta contaminació als éssers vius i on es donen solucions per lluitar contra aquesta contaminació.Plàstic. Problema i Solució (Contaminació Ambiental i Canvi Climàtic):

La contaminació per plàstic és sobretot un problema de mal ús d’un material etern i tòxic, no de mala gestió de residus. Per això, per solucionar aquest problema hem de canviar els nostres hàbits d’un sol ús i replantejar com vivim. El moviment per rebutjar els plàstics, d’un sol ús, guanya dinamisme en països com els Estats Units, Holanda, Alemanya, Irlanda, Regne Unit, Índia, Rwanda, Uganda … Per avançar cap a un món lliure de plàstics cal tenir decisió, convertir-se en un activista, i reduir la nostra empremta personal de plàstic.L’enigma de les ones:

En Marc i la Laia passen les vacances a la platja perquè els agrada molt jugar amb les onades. Però un dia s’adonen que el mar està com una bassa d’oli i les onades han desaparegut. Un missatge en una ampolla els explica que el mar està cansat perquè tothom l’embruta! La Laia i el Marc, amb l’ajuda dels seus amics i d’un misteriós personatge, troben la solució al problema.Rainbow warrior:

Narra la història del mític vaixell de Greenpeace, en el qual els guerrers del Arc de Sant Martí, a bord del Rainbow Warrior, protegien als animals d’una caça indiscriminada, vigilaven la contaminació dels oceans o l’ús de xarxes mortíferes. Una història per conscienciar de la importància de protegir el medi ambient. (Conte recomanat per la Isabel Muntañá i la Marta Molas).Estimat Greenpeace:

Emilia és una nena afectuosa que un dia veu des de la finestra com una balena s’ha instal·lat a l’estany del seu jardí. Com que no sap molt sobre balenes, però vol ajudar a la seva nova amiga en el que pugui, decideix escriure a Greenpeace per demanar-li consells. Algú li contestarà amb la millor de les intencions, aclarir-li que no és possible que una balena visqui en un petit estany. S’inicia així una correspondència entre els dos mentre l’amistat entre Emilia i la seva balena es fa més fort. Una història divertida al mateix temps que molt tendra. (Conte recomanat per la Isabel Muntañá i la Marta Molas).Bon viatge blaveta:

La Blaveta surt volant d’un llac cap al cel, en un viatge al·lucinant que la portarà de la neu de les muntanyes, a l’aixeta d’una banyera i fins i tot al tuf d’una depuradora, per acabar deixant-se anar a l’immens mar.La curta història d’una gota:

Aquest conte ens parla de la història d’una gota d’aigua que surt d’una aixeta i de les aventures que ha de viure en el seu camí. També ens parla de les coses més efímeres que no arribem a veure.Cuando desapareció el mar:

¿Els vaixells no van pel mar? Llavors, què fan aquests aquí al desert? pregunta Alexandre. El seu pare li explica que en altres temps aquest desert havia estat un mar enorme i que els habitants de la zona vivien de la pesca. Fins que un dia, unes màquines van desviar l’aigua … Alexandre, impressionat per aquest desastre ecològic, desitjarà buscar una solució per recuperar de nou el mar d’Aral. Des de 6 anys.Julieta y el silencio del río

Aquesta és la història d’una família de peixos: el pare Barbatz, la mare Julieta i el petit Pir, però també és la història d’un riu que dia a dia va convertint-se en un lloc on és impossible viure. Objectes de tota mena, brutícia i escombraries s’acumulen a la llera: els peixos que hi viuen tenen por i no entenen per què tot s’està tornant fosc i silencioso.Barbatz ​​emprèn un viatge riu amunt per trobar les respostes al que està passant. I quan Julieta es cansa d’esperar el retorn de Barbatz, decideix anar a buscar-ho per esbrinar què ha passat amb ell. Julieta comença així una aventura que canviarà per complet la seva vida i la de la seva família.Los niños del agua:

Els nens de l’aigua “és un passeig per dotze països del món de la mà d’uns nens que, amb les seves paraules i colors, descriuen què representa l’aigua en la vida quotidiana de cada un d’aquests països. Es tracta d’una visió realista sobre un dels temes que preocupa la nostra societat, l’aigua, i té com a objectiu ressaltar la importància d’l’aigua en la vida de tots, alhora que mostra diverses cultures del món. d’aquesta manera, cadascuna de les pàgines d’aquest llibre està plena de detalls que ajuden el nen a conèixer la realitat dels diferents països, que coincideixen tots en la frase “l’aigua és la vida” en forma de segell antic escrit en les llengües respectives.Cuentos de la madre tierra:

Des de l’origen dels temps, la humanitat ha sobreviscut gràcies a la generositat de la nostra Mare Terra, que ens ofereix aliment i refugi. I no obstant això, l’home sovint ha actuat de forma desconsiderada, com si fos amo i senyor de tots els recursos naturals i de les altres espècies que conviuen en el mateix planeta; fins al punt que la nostra estimada Terra, tan bella, tan blau i tan fràgil, s’ha vist amenaçada. Aquests nou relats, provinents dels cinc continents, són en realitat nou lliçons d’ecologia que ens conviden a respectar la natura, el cel, la terra i el mar, els animals i les plantes, alhora que ens transmeten una saviesa ancestral.El viento y la contaminación:

Un relat senzill acompanyat de pictogrames que serveix de punt de partida per introduir els més petits en la necessitat d’acció enfront de la contaminació.Recull d’infogràfics

Els infogràfics són un bon recurs visual que permet oferir informació, amb una presentació esquemàtica, que resumeix dades i les explica a través de vinyetes i gràfics senzills.

Els infogràfics permeten que continguts complicats puguin ser compreses de manera ràpida i amena.

En aquest apartat trobaràs diferents infogràfics que et poden ser útils per treballar la problemàtica de la contaminació de l’aigua i l’ús dels plàstics.

Acudits gràfics

L’humor gràfic és un gènere periodístic que és capaç d’expressar un compromís cívic a través de l’enginy i la creativitat, pretenent contribuir a la reflexió i a l’acció al voltant d’un tema d’interès públic.

En aquest apartat trobaràs diferents acudits gràfics que amb enginy denuncient la problemàtica de la contaminació de l’aigua.

Elaborem un mural

La informació que anem descobrint la podem recollir en un mural i fer una campanya de conscienciació perquè tota l’escola i les famílies prenguin consciència de la rellevància de la problemàtica.

Escola el Despujol (Les Masies de Voltregà)Organitzem una sortida

Un cop els infants prenguin consciència de la problemàtica de la contaminació dels rius i dels mars, es pot organitzar una sortida en el nostre entorn proper en que es faci una campanya de recollida de residus.

Actualment s’estan duent a terme moltes iniciatives a molts llocs del món i cada vegada més persones s’estan conscienciant d’aquesta problemàtica.

Segur que en el nostre entorn proper trobarem un espai que estigui molt brut de deixalles i que els infants puguin ajudar a netejar.

Amb els nens de 3r vam anar a netejar un tram del riu Ter i aquestes són algunes de les deixalles que vam trobar.Foto cedida per en Lluís PedrósÉs important per fer aquesta sortida que els infants portin guants una mica resistents, tipus els de jardineria, per poder treballar amb comòditat i moltes bosses de deixalles per anar recollint tot el que es trobi.Documentals que ens parlen de la contaminació

Pel·lícules relacionades amb la temàtica

Les pel·lícules:

 • Informen de manera distesa i lúdica.
 • Serveixen com a element o punt de partida per conèixer diverses maneres d’accedir a la societat i descriure la realitat.
 • Fan de mirall de la societat, desenvolupant els diferents estereotips més habituals.
 • Generen models (bons i dolents), tant referits a valors i ideologies, com a les pautes actitudinals.Aquestes pel·lícules et poden ser útils per treballar la temàtica de la contaminació de l’aigua amb els infants:Wall-e.Pots veure el trailer de la pel·lícula.Rango.Pots veure el trailer de la pel·lícula.


Cançons que parlen de la contaminació

En aquest apartat trobaràs un recull de cançons que et poden ser útils per treballar la temàtica de la contaminació. Aquestes cançons són recomanades per l’Arnau Pons Soler:


Conclusió

La degradació que estem causant als nostres mars i oceans ens portarà seriosos problemes i conseqüències molt dolentes, pitjors de les que ja estem patint actualment.

Cal que reaccionem i comencem a actuar d’acordar amb el respecte que el nostre medi natural es mereix.

Tots hi podem afegir el nostre granet de sorra. Ajuda’m a fer-ne difusió!

Moltes gràcies 👏👏👏👏

Comparteix

One thought on “60 Recursos pràctics per treballar la contaminació de l’aigua

 1. Hola Nati,
  Moltes gràcies per aquest treball minuciós i entranyable. A escola varem treballar el projecte sobre l’aigua,molt focalitzat a la contaminació i m’ha servit molt de consulta i aplicació. Encantada per poder utilitzar els teus materials. Merci.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *