Recursos útils per preparar l’avaluació inicial

Quan comença el curs escolar és molt útil fer una primera avaluació inicial als teus alumnes. En aquest article trobaràs un recull de webs amb proves i recursos per poder avaluar els teus alumnes. Però, comencem pel principi:

 

Què és l’avaluació inicial?

L’avaluació inicial és la recollida d’informació que es realitza a l’inici de la intervenció formativa. El seu objectiu és conèixer el punt de partida dels alumnes, avaluar els seus coneixements previs.

 

Per què cal fer l’avaluació inicial?

Permet determinar el nivell inicial de l’alumne/a que servirà de base per planificar tot el posterior procés d’ensenyament- aprenentatge i valorar si s’han de modificar o no els objectius establerts. D’aquesta manera podem ajustar els diversos components de l’activitat docent a les característiques detectades en la prova inicial.

Com puc fer l’avaluació inicial?

L’avaluació la pots fer de diferents maneres:

– Recollint informació: dades personals, acadèmiques… de l’expedient dels infants.

– Coordinant-te amb l’anterior tutora i fent un traspàs d’informació.

– Utilitzant instruments d’avaluació.

A part de les proves d’avaluació també podem utilitzar activitats més obertes com per exemple fent una redacció lliure (explicant el que s’ha fet a les vacances).

 

9

 

Instruments d’avaluació

Aquests són alguns dels instruments d’avaluació que pots utilitzar:

 Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears. L’IAQSE ha fet un recull de proves d’avaluació inicial molt complert. Proves des d’infantil a ESO.

Avaluació de l’Àrea de matemàtiques. És una pàgina web amb gran varietat de proves per treballar l’àrea de les matemàtiques des de primer fins a sisè.

–  Proves de Nivell Primària. Català i Matemàtiques. El CEIP Torre Llauder ha creat unes proves de nivell, que et poden ser molt útils per saber el nivell dels alumnes de cicle Inicial, cicle mitjà i cicle superior.

Aula d’educació especial. A l’apartat “Proves Inicials” trobaràs diferents models de proves.

– Pruebas de evaluación inicial: Infantil, Primaria y Secundaria. En aquest link pots trobar proves d’avaluació inicial per totes les etapes educatives (infantil- ESO) Castellà. Orientación Andujar.

Proves per l’alumnat nouvingut. Web amb proves destinades a tots els nois i les noies acabats d’arribar al sistema educatiu català. 

Avaluació de l’alumnat de l’aula de primària i secundària. Pots trobar orientacions i instruments d’avaluació.

 

Conclusió

L’avaluació inicial és molt important per conèixer el punt de partida dels teus alumnes.

És recomanable que els infants no siguin conscients de la recollida d’informació que suposa fer una avaluació inicial. Que no la percebin com un examen, no volem que comencin el curs patint i amb nervis.

Pel que fa al resultat, ha de ser una guia per preparar el curs. Sigui quin sigui el resultat, ni tu ni els teus alumnes els heu de percebre com a negatius. Són simplement el punt de partida per començar a treballar.

 

Coneixes algun altre recurs útil per preparar l’avaluació inicial? Comparteix-lo als comentaris. Moltes gràcies.